Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Repair Care

John Reijners Schilderwerken is gecertificeerd in houtrot reparaties met de middelen van REPAIR CARE met 10 jaar garantie.

De 7 stappen van Repair Care naar duurzaam gevelonderhoud

Duurzaam onderhoud is een doordacht proces. Bij Repair Care geloven we dat een goede en volledige onderhoudscyclus uit zeven stappen bestaat. Dit zijn de zogeheten zeven stappen naar duurzaam gevelonderhoud. Onze dienstverlening is volledig ingericht volgens deze filosofie.

Repair Care levert een totaalaanbod van diensten: van het opleiden van vakmensen tot het begeleiden van projecten. In alle zeven stappen kunnen wij u van dienst zijn. Door die enorme betrokkenheid, onze verregaande specialisatie en een geavanceerd databasesysteem waarin alle informatie rondom projecten tot in detail is vastgelegd, weten wij faalkosten daadwerkelijk terug te dringen en de financiële grip op projecten te versterken.


Stap 1. Inspectie
Gedegen en duurzaam onderhoud begint met een gefundeerd advies over de juiste aanpak. Daarom verzorgt Repair Care in een vroegtijdig stadium een steekproefsgewijze inspectie. Het resultaat is een signaleringsrapport, dat u een goede globale indruk geeft van de technische staat van de gevel. Ook kunnen wij u in deze fase adviseren over energiebesparende maatregelen.
Speciaal voor medewerkers van woningcorporaties verzorgen wij de opleiding Signaleringsinspectie.


Stap 2. Inventarisatie
Tijdens een 100% inventarisatie neemt een specialist van Repair Care elk kozijn kritisch onder de loep. Alle aantastingen worden tot in detail vastgelegd. Dit kan op basis van diverse systematieken, zoals NEN 2767. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage die 100% zekerheid geeft over de status van het houtwerk én de kosten van het onderhoud.


Stap 3. Onder­houds­scenario samen­werkings­vorm
De samenwerkingsvorm is bepalend voor de aanpak. Vooral wanneer er sprake is van RGVO (Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud) en ketenintegratie, draait alles om zekerheid. Repair Care kan die zekerheid bieden via de 10-jarige onafhankelijke systeemgarantie.


Stap 4. Selectie onder­houds­bedrijf
De kwaliteit van een reparatie staat of valt met de expertise en aanpak van de applicateur. Repair Care verzorgt uiteenlopende opleidingen, erkend door het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf. Dankzij onze toetsing en de persoonsgebonden passen is eenvoudig te controleren of een applicateur aan de eisen voldoet. Uiteraard kunnen wij u hierover ook adviseren, bijvoorbeeld via een overzicht van opgeleide bedrijven.


Stap 5. Project­begeleiding
Het is bewezen: hoe groter onze betrokkenheid bij de uitvoering, hoe lager de faalkosten uitvallen. Daarom bezoekt Repair Care de projectlocatie voor een applicatiecheck of voor applicatieondersteuning. Zo kunnen we de kwaliteit van de reparaties beoordelen en/of praktische ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via onze REPAIR CARE WISER.

Wilt u zelf op deskundige wijze toezicht houden op de uitvoering en de fijne kneepjes van het vak leren? Volg dan onze Opzichtersopleiding, speciaal voor medewerkers van woningcorporaties.


Stap 6. Oplevering
Bij de oplevering van een project kan Repair Care een tienjarige onafhankelijke systeemgarantie afgeven. De applicatiecheck en applicatieondersteuning vormen hiervoor de basis.


Stap 7. Monitoring
Via periodieke controles houdt Repair Care de status van een complex goed in de gaten. Ideaal, vooral bij RGVO. Indien nodig voeren we een boormonsteronderzoek uit. Zo zijn alle betrokken partijen op de hoogte van de actuele status en kunnen we tijdig ingrijpen als de situatie daarom vraagt.